Dr Aleksandra Tabakov

Autorsko pravo nad svim sadržajem na sajtu drtabakov.rs (u daljem nastavku teksta “Sajt”) pripada osnivaču Sajta, suosnivačima i autorskom timu sajta drtabakov.rs.

U autorski sadržaj koji podleže autorskim pravima na Sajtu spada sav tekstualni, grafički, foto i video sadržaj, ukoliko nije posebno naznačeno da je u pitanju eksterni sadržaj na koji vodi određeni interni link sa Sajta.

Pod autorskim pravom nad sadržajem na Sajtu podrazumevaju se moralna, imovinska i druga prava autora.

Deo sadržaja sa Sajta je dozvoljeno preuzeti isključivo kao citat, isključivo uz dozvolu autora, uz napomenu da preuzeti sadržaj obavezno mora na odgovarajući način da bude linkovan ka Sajtu tako da link vodi na konkretnu stranicu i tekst sa koje je deo sadržaja preuzet.

Dodatno, prilikom linkovanja obavezno je da link ka Sajtu bude do follow, a neophodno je navesti i ime i prezime autora preuzetog dela teksta.

Osim pod navedenim uslovima, sav sadržaj sa Sajta je zabranjeno kopirati, umnožavati, prenositi delimično ili u celosti bez prethodne pismene saglasnosti autora.

Prisustvo plagijata se redovno proverava onlajn i oflajn, i ukoliko se otkrije neovlašćeno korišćenje preuzetog sadržaja bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika i autorskog tima, Sajt će iskoristiti sva Zakonom raspoloživa sredstva za nadoknadu štete, uključujući novčanu tužbu i krivično gonjenje.