Dr Aleksandra Tabakov

KAKO SE PRAVILNO MERI KRVNI PRITISAK?

Validne vrednosti krvnog pritiska dobijaju se kada se merenje vrši na sledeći način:


1. Osoba je opuštena, u sedećem položaju, sa neprekrštenim nogama tokom bar 5-10
minuta pre merenja pritiska. Leva ruka je opuštena, položena na oslonac u nivou srca.
Poveska se postavlja direktno na ruku, merenje se nikad ne vrši preko odeće.


2. Osoba nije konzumirala alkohol, duvan, kofein niti energetska pića bar sat vremena
pre merenja pritiska. Od teškog fizičkog napora (intenzivnih treninga i dr.), treba da
prođe bar sat vremena.


3. Bar 2 sata pre merenja, osoba nije uzimala velike količine hrane, naročito ne
visokokalorične ili slane.


4. Osoba je uzela svoju redovnu terapiju (svu, ne samo onu koja služi regulaciji
pritiska).


5. Tokom merenja, osoba ne govori.


Da li je dovoljno izvršiti jedno merenje?


Evropske preporuke savetuju da se krvni pritisak uvek meri dva puta u razmaku od minut-dva
i da se dodatno, treće merenje izvrši ako se prve dve izmerene vrednosti značajno razlikuju.
Neke druge, npr. kanadske preporuke navode da je jedno merenje dovoljno ako su izmerene
vrednosti sistolnog pritiska < 140 mmHg odnosno vrednosti dijastolnog pritiska < 90 mmHg.
Ako su vrednosti >= 140/90 mmHg, treba izvršiti još bar dva dodatna merenja. Prvodobijenu
vrednost treba odbaciti, a krvni pritisak izračunati kao srednju vrednost drugog, odnosno
trećeg i četvrtog merenja.


Vaš lekar,
Dr Aleksandra Tabakov