Dr Aleksandra Tabakov

“LUPANJE SRCA” – neprijatan osećaj kojim nam srce javlja “da je tu”

Definicija 

 • “Lupanje srca”, kako ga pacijenti opisuju, najčešće se odnosi na pravilan, regularan srčani ritam uz više od 100 otkucaja srca od minuti u mirovanju. Obično, ubrzan srčani rad nastaje bez poremećaja nastanka i sprovođenja električnih signala kroz srce – to je “obična”, sinusna tahikardija. 

Simptomi

 • “Lupanje” pacijenti često opisuju lokalizujući otkucaje srca u vratu ili u glavi, npr., a nekada je prisutan i osećaj straha, uznemirenosti, blage vrtoglavice, otežanog disanja, stezanja u grudima, preskakanja srca i dr. Simptomi se javljaju naglo, u miru i traju od nekoliko minuta do nekoliko dana. 

Uzroci

 • Fiziološki, srce ubrzano kuca u stresu, fizičkom naporu, u stanjima povišene telesne temperature, pri padu krvnog pritiska ili šećera u krvi ili u odgovoru na neke spoljne stimulanse poput alkohola, kafeina i nikotina ili nekih lekova.
 • Nekada se uzrok “lupanja srca” krije u bolestima ili stanjima koje zahtevaju ozbiljnije lečenje, poput anemije, smanjene funkcije štitaste žlezde, upale srčanog mišića, smanjene koncentracije kiseonika u krvi koja se javlja kod raznih bolesti srca i pluća, retko kod tumora nadbubrega koji pojačano stvaraju stimulišuće hormone, kateholamine. 
 • A nekada – uzrok ubrzanog rada srca jednostavno ne možemo otkriti.

Dijagnoza

 • Neophodno je, najpre, napraviti razliku između “obične”, sinusne tahikardije i drugih vrsta, naročito supraventrikularnih tahikardija, odnosno dati tahikardiji “ime i prezime”. Zatim je potrebno isključiti sve moguće činioce koji bi mogli stimulisati srce na ubrzan rad. Potrebno je uraditi:
 • Laboratorijske analize (krvna slika, biohemija, elektroliti, hormoni i dr.)
 • EKG
 • 24-satni Holter EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Nekada elektrofiziološke pretrage
 • Ultrazvuk abdomena i dr. 

Lečenje 

 • Zavisi od uzroka i učestalosti pojave simptoma. Ako se uzrok ne može naći, a simptomi se javljaju retko, savetuje se uzdržavanje od kofeina i drugih stimulativnih supstanci, održavanje zdrave telesne mase, umerena fizička aktivnost, regulacija dijabetesa, povišenog pritiska,…
 • Ako se uzrok ne može naći, a simptomi su česti, lekovi poput beta blokatora, kao i nekih antiaritmika su najčešće terapijske opcije. 
 • Ako u osnovi ubrzanog rada srca stoji poremećaj u nastanku ili sprovođenju impulsa, na raspolaganju su i metode kateterske ablacije. 
 • Važno je poznavati i Valsava manevre koji mogu biti od pomoći u regulaciji kako srčane frekvence, tako i ritma: Prstima stisnite nos i zatvorite usta. Tokom 15 sekundi, kroz zatvorena usta “izduvavajte” vazduh, zatim otvorite i usta i nos. 

“Lupanje srca”, u većini slučajeva, nije opasno po život i zdravlje, ali može biti vrlo neugodno. Najvažnije je, kao što je rečeno, “krstiti” ga kako treba, a zatim pristupiti lečenju uz stalan nadzor i kontrolu. 

Vaša Ordinacija 🙂