Dr Aleksandra Tabakov

MOŽE LI SRCE DA “PREPUKNE” OD STRESA? (Da, može)

Odgovor je neočekivan, ali naučno potvrđen – DA, može.

Sindrom slomljenog srca ili Tako-tsubo kardiomiopatija manifestuje se kao iznenadno popuštanje leve srčane komore koja više nije u stanju da snabdeva tkiva i organe krvlju. Simptomi, kao i promene na EKG-u, su slični onima koji se javljaju kod infarkta srca, ali laboratorijski nalazi, odnosno srčani enzimi obično nisu visoki kao u infarktu niti se na koronarografiji vidi začepljenje krvnih sudova.

Karakterističan je oblik balona koji dobija vrh srca, a koji podseća na sud kojim japanski mornari love hobotnice, po kome je sindrom, prvi put identifikovan u Japanu 1990. god., i dobio ime.

Pretpostavlja se da je uzrok oštećenje ćelija srca ili krvnih sudova (ili oboje?) velikom količinom hormona stresa – prvenstveno adrenalina. Pod stresom se može podrazumevati bukvalno bilo šta prouzrokuje nalet adrenalina – preveliko uzbuđenje, tuga, snažan strah, ozbiljna bolest, operacija, bilo šta.

Dobra vest je da, uz terapiju, najveći broj bolesnika za najviše 4 nedelje povrati normalnu ili gotovo normalnu funkciju srca.
Još je bolja vest da je sindrom izuzetno redak, tako da možete mirno da spavate❤️.

Dobro zdravlje želi vam Ordinacija Dr Tabakov🌷