Dr Aleksandra Tabakov

Nepravilno kombinovanje lekova može da izazove po život opasne aritmije

Usled pandemije, veliki broj pacijenata je iskusio ozbiljne poremećaje srčanog ritma zbog visokih doza hidroksihlorokina.

Neki lekovi deluju na sprovođenje električnih impulsa kroz srce i naročito kada se međusobno kombinuju, mogu izazvati po život opasne poremećaje ritma.

Npr. azitromicin (Hemomycin) nikada ne treba kombinovati sa levofloksacinom (Forteca, Leflogal,…), nekim antidepresivima i antipsihoticima, litijumom, amiodaronom (Cordarone,…) i dr.

Takođe, nijedan od ovih lekova ne treba davati pacijentima sa niskim nivoima kalijuma, magnezijuma, kalcijuma, jer ova stanja podstiču razvoj aritmija.

Pacijenti sa poznatim poremećajima ritma ili sa urođenim stanjima koja predisponiraju razvoj aritmija (produženje QTc intervala) treba da posvete posebnu pažnju izboru lekova koje uzimaju, uvek u dogovoru sa svojim lekarom.

Dobro zdravlje🍀