Dr Aleksandra Tabakov

O lekovima koje sa oprezom treba koristiti kod epilepsije

U svakodnevnoj praksi, lekari često nemaju vremena da se pozabave interakcijama među lekovima koje pacijent uzima, pa tako imamo one koji piju i po 10 ili više različitih lekova čiji su nam efekti prava nepoznanica.

Još se manje pažnje posvećuje interakcijama između lekova i bolesti, kakav je, na primer, slučaj sa antihistaminicima, lekovima koji se prepisuju za različite vrste alergijskih reakcija, zatim fluorohinolonskim antibioticima (levofloksacin, ciprofloksacin i dr.), nekim antidepresivima (npr. Seroxatom i drugim selektivnim inhibitorima preuzimanja serotonina), aminofilinom, nekim opioidima, širokom korišćenim anestetikom propofolom i epilepsijom.

Nekada je vrlo teško reći da li je epileptični napad kod pacijenata koji inače pate od epilepsije posledica uzimanja lekova koji snižavaju konvulzivni prag zbog brojnih faktora koji utiču na pojavu napada. Ipak, svest o ovakvim efektima pojedinih lekova mora biti veća i kod lekara i kod pacijenata, a nadzor mnogo striktniji kako bi se što pre uočila povezanost između napada i izloženosti leku.

Dobro zdravlje Vam želi Ordinacija Dr Aleksandra Tabakov