Dr Aleksandra Tabakov

Možemo li izračunati verovatnoću da pacijent doživi srčani ili moždani udar (šlog)?

Odgovor je – DA. Koristeći posebne tablice (SCORE2 za osobe od 40 do 69 godina starosti i SCORE2-OP za one preko 70 godina), lekar može da proceni kolika je verovatnoća da će pacijent u narednih deset godina doživeti srčani ili moždani udar.

Najvažniji faktori za procenu ovog rizika su: poreklo pacijenta (region visokog, umerenog ili srednjeg rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti), pol, starosna grupa, pušački status, vrednost sistolnog (“gornjeg”) krvnog pritiska, ukupan nivo holesterola i nivo HDL (“dobrog”) holesterola.

Osim ovih tablica, postoje i brojni slični kalkulatori kardiovaskularnog (KV) rizika dostupni online, npr. ASCVD kalkulator https://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus/…
ili Reynold’s risk score http://www.reynoldsriskscore.org/default.aspx.

Kako tablice, tako i kalkulatori, procenjuju rizik samo onih pacijenata koji u svojoj istoriji nemaju srčani/moždani udar. Osim ASCVD kalkulatora, pacijenti oboleli od šećerne bolesti takođe ne mogu koristiti ove alate za procenu KV rizika.

Izračunajte svoj KV rizik i prokomentarišite rezultat sa svojim lekarom ili ga zamolite da on to učini za Vas. Prevencija je bila i ostala najučinkovitiji i najmoderniji lek kojim raspolažemo.

Vaša Ordinacija❤️