Dr Aleksandra Tabakov

Savetovanje o lekovima – uloga farmakologa, lekara “za lekove” 

Retko srećemo lekare koji imaju vremena da sa pacijentom, pored svih drugih aspekata dijagnostike i lečenja, detaljno pričaju o farmakološkoj terapiji, odnosno lekovima koje pacijent uzima. S obzirom na starost naše populacije, broj lekova koje mnogi pacijenti koje viđamo u kliničkoj praksi koriste često premašuje pet ili šest. Ovaj broj je uzet kao osnova definicije… Continue reading Savetovanje o lekovima – uloga farmakologa, lekara “za lekove” 

Zašto zelena salata smeta Farinu® i Sinkumu®? 

U jetri se sintetišu faktori zgrušavanja krvi za čiju je aktivaciju potreban vitamin K, te njegov nedostatak može dovesti do ozbiljnih krvarenja. Kod pacijenata kod kojih postoji opasnost od stvaranja krvnih ugrušaka, s druge strane, krv je potrebno razrediti. U tu svrhu koristimo lekove koji dovode do stanja sličnog nedostatku vitamina K. Najpoznatiji među njima… Continue reading Zašto zelena salata smeta Farinu® i Sinkumu®? 

KO TREBA DA UZIMA ASPIRIN (Cardiopirin®, Aspirin protect®) PREVENTIVNO?

Osobe koje su imale srčani ili moždani udar, koje imaju ugrađen stent ili su bile podvrgnute by-pass operaciji, treba da uzimaju acetilsalicilnu kiselinu u niskim dozama (75-325 mg) kako bi prevenirale ponovne kardiovaskularne (KV) događaje. A kakve su preporuke za one koji ne spadaju u ovu grupu? 1. Pacijenti stariji od 70 godina ne treba… Continue reading KO TREBA DA UZIMA ASPIRIN (Cardiopirin®, Aspirin protect®) PREVENTIVNO?

ALKOHOL i PRESKAKANJE SRCA – “Holiday heart syndrome”

Još 1978. god., lekari u SAD su uočili pojavu srčanih aritmija kod nekoliko sličnih pacijenata – svi su bili mladi, bez ranijih srčanih problema i svi su bili iz iste škole u kojoj su se nekoliko dana zaredom proslavljala punoletstva. Dijagnostikovana im je tzv. apsolutna aritmija, stanje u kome je srčani ritam potpuno iregularan. Žalili… Continue reading ALKOHOL i PRESKAKANJE SRCA – “Holiday heart syndrome”

Glavobolja pogoršava lekovima protiv glavobolje?

Preterana upotreba lekova protiv glavobolje može, paradoksalno, povećati učestalost i intenzitet bolnih senzacija u glavi. Kriterijumi za dijagnozu glavobolje provocirane neadekvatnom upotrebom lekova su: – Prisustvo bola 15 ili više dana u mesecu kod pacijenta kome je prethodno dijagnostikovana migrena ili druga vrsta primarne glavobolje (glavobolje koja nije uzrokovana drugom bolešću – tumorima, itd.) –… Continue reading Glavobolja pogoršava lekovima protiv glavobolje?

ŠTA PACIJENT DOBIJA DOLASKOM NA SAVETOVANJE O LEKOVIMA?

Svaki lekar specijalista zna kako da propiše terapiju na pravilan način. Koji su onda benefiti odlaska kod kliničkog farmakologa, specijaliste koji se bavi samo lekovima? – SVEOBUHVATAN PRISTUPFarmakolog će sagledati terapiju koju ste dobili od različitih lekara – POSVEĆENOST DETALJIMADobićete detaljne informacije o željenim i neželjenim efektima terapije, o njenom trajanju, načinu delovanja lekova, međusobnim… Continue reading ŠTA PACIJENT DOBIJA DOLASKOM NA SAVETOVANJE O LEKOVIMA?

LASIX® i DIUVER® U HRONIČNOJ SLABOSTI SRCA

Hronična slabost srčanog mišića ogleda se u nemogućnosti srca da “ispumpa” u zadovoljavajućoj meri krv koja u njega dospeva ili u tome da to može da učini, ali uz povećani napor. U srčanoj slabosti dolazi do nagomilavanja natrijuma i vode u organizmu što dodatno opterećuje već oslabljeno srce. Izbacivanjem tečnosti, odnosno soli i prateće tečnosti… Continue reading LASIX® i DIUVER® U HRONIČNOJ SLABOSTI SRCA

KAKO PRAVILNO ZBRINUTI KRVARENJE IZ NOSA (EPISTAKSA)?

Krvarenje iz nosa je česta pojava uzrokovana lokalnim (upalom, povređivanjem, suvoćom sluznice, tumorima, anatomskim varijacijama krvnih sudova) ili sistemskim činiocima (povišen krvni pritisak, uzimanje terapije protiv zgrušavanja krvi i dr.). Nekada su krvarenja toliko intenzivna da mogu ugroziti život bolesnika. Generalno, svako krvarenje koje ima neku od sledećih karakteristika:1. Traje duže od 30-45 min.2. Izaziva… Continue reading KAKO PRAVILNO ZBRINUTI KRVARENJE IZ NOSA (EPISTAKSA)?

Injekcije za smanjenje telesne mase

Američka Agencija za hranu i lekove je nedavno odobrila novi lek za skidanje kilograma (Wegovy), sličan već postojećoj Saxendi. Ovi lekovi se ubrizgavaju pod kožu i snižavaju telesnu masu za bar 5% tokom prva 3 meseca primene. Inače se koriste u terapiji šećerne bolesti, daju se “zdravim” pacijentima čiji indeks telesne mase prelazi 30 (ili… Continue reading Injekcije za smanjenje telesne mase

HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA – zarazna bolest o kojoj nedovoljno brinemo

Procenjuje se da je Helicobacter pylori infekcija prisutna kod više od 50% populacije još od detinjstva. Međutim, samo oko 10% zaraženih ima simptome ove bolesti. Bakterija u želucu proizvodi specifične enzime koji je štite od želudačne kiseline i, umnožavajući se, oštećuje sluznicu želuca, prouzrokujući njenu upalu ili ranu na njoj (čir želuca). Nelečena, ova infekcija… Continue reading HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA – zarazna bolest o kojoj nedovoljno brinemo