Dr Aleksandra Tabakov

NEDOSTATAK VITAMINA D

Snižen nivo vitamina D u krvi je izuzetno čest. Epidemiološke studije beleže da se nedostatak vitamina D javlja kod 35% (SAD) do čak više od 95% populacije (Kina).

Depresija, hroničan umor, mišićna slabost, gubitak telesne težine, povećan rizik za razvoj dijabetesa, moguće i kardiovaskularnih bolesti, osteoporoza – neke su od glavnih odlika nedostatka ovog vitamina.

Na tržištu postoje različiti oblici vitamina D. Za razliku od drugih vitamina, aktivnom formom vitamina D koja se najčešće preporučuje pacijentima sa bubrežnom slabošću, osoba lako može da se predozira. Zato je neophodno da, nakon merenja nivoa vitamina D, lekar bude taj koji će preporučiti dozu i formu vitamina koja vam je potrebna.

Simptomi akutnog predoziranja su nespecifični i uključuju neujednačen srčani ritam, žeđ, dehidrataciju, poremećaj svesti. Hronično predoziranje može dovesti do taloženja kalcijuma u krvnim sudovima i tkivima.

Izraženi nedostatak ovog vitamina remeti nivoe kalcijuma i fosfora u organizmu i zato je potrebno kontrolisati i njihove vrednosti, kao i nivo paratireoidnog hormona, blisko vezanog za metabolizam kalcijuma i fosfora. Opseg laboratorijskih analiza i vreme kad se izvode uvek određuje lekar.

Vitamin D, takođe, može posredno reagovati sa nekim lekovima – npr. pojačati dejstvo ili izazvati toksičnost leka za srce – Digoxina, što je još jedan razlog zašto nadoknadu vitamina D treba uvek da kontroliše lekar.

Dobro zdravlje Vam želi Ordinacija “Dr Aleksandra Tabakov”🍀