Dr Aleksandra Tabakov

(NE)OBIČNI LEKOVI ZA “OBIČAN” GRIP

Fervex®, Coldrex® i slični proizvodi najčešće sadrže:

1. paracetamol koji deluje na bol i povišenu temperaturu,

2. antihistaminik koji sprečava stvaranje sekreta,

3. vitamin C, i često

4. kofein ili neki drugi stimulans koji poboljšava dejstvo lekova protiv bolova.

Preporučene dnevne doze garantuju da se pacijent neće predozirati nijednim aktivnim

sastojkom, ali treba znati da opasnosti postoje i uz poštovanje preporuka o doziranju.

Npr. antihistaminici iz ovih preparata, u kombinaciji sa alkoholom, lekovima za spavanje

i smirenje, nekim antidepresivima i opioidnim analgeticima, pojačavaju pospanost,

dovode do vrtoglavice, konfuzije, dezorijentacije, čak i halucinacija, naročito kod starijih

ljudi.

Antihistaminik iz Coldrex®-a, fenilefrin, povećava krvni pritisak i ubrzava srčani rad,

zbog čega se, naročito u kombinaciji sa kofeinom, ne sme davati pacijentima sa

kardiovaskularnim problemima, pojačanim radom štitne žlezde i feohromocitomom.

Takođe, on smanjuje dejstvo lekova za snižavanje krvnog pritiska.

Kod pacijenata sa problemima sa oticanjem mokraće, kao kod benignog uvećanja

prostate, antihistaminici mogu uzrokovati potpunu nemogućnost oticanja mokraće.

Posebno treba biti oprezan kada se Fervex®, Coldrex® i slični proizvodi kombinuju sa

drugim proizvodima koji sadrže paracetamol, jer, u dozi većoj od 4 g na dan, paracetamol

može biti izuzetno toksičan i, zbog teškog oštećenja jetre, dovesti čak i do fatalnog

ishoda.

Vaš farmakolog,

Dr Aleksandra Tabakov