Dr Aleksandra Tabakov

LEKOVI KOJE (neopravdano) PIJEMO ZAUVEK: PANTOPRAZOL

Pantoprazol (Controloc®, Nolpaza®, Pepticaid®,…) je lek koji smanjuje stvaranje

hlorovodonične kiseline u želucu.

Koristi se u terapiji refluksne bolesti, želudačnog i duodenalnog ulkusa, Helicobacter

pylori infekcije i drugih stanja udruženih sa pojačanom sekrecijom HCl u želucu, ali je

efikasan i u prevenciji oštećenja želuca različitim lekovima – nesteroidnim

antiinflamatornim lekovima (Brufenom®, Diklofenom® i dr.), kortikosteroidima, itd.

Pantoprazolu je potrebno oko 2 nedelje da značajno redukuje simptome pojačanog

lučenja HCl. Iako se smatra sigurnim lekom, njegovu upotrebu, kako u terapiji, tako i u

prevenciji, treba ograničiti na najkraći mogući period.

Zbog čega? Kod oko 5% pacijenata na terapiji dužoj od godinu do dve dana, pantoprazol

smanjuje količinu Mg i Vit B12 u organizmu i oštećuje ćelije jetre, dok, naročito kod

starijih osoba, pospešuje nastanak koštanih fraktura i povećava rizik od bakterijske upale

pluća. Umor, pospanost, glavobolja, dijareja, nadutost, mučnina se takođe mogu javiti,

čak i tokom kratkotrajnog lečenja.

Rizici udruženi sa dugotrajnom upotrebom lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe se

ne odnose samo na pantoprazol, već i na sve druge lekove iz ove grupe – omeprazol,

esomeprazol, lansoprazol i rabeprazol. Upotrebu ovih lekova dužu od 6 meseci treba

pažljivo razmotriti sa lekarom, nezavisno od bolesti zbog koje su bili propisani.

Dobro zdravlje!

Vaš farmakolog,

Dr Tabakov Aleksandra

10% popusta na online savetovanje o lekovima putem video poziva!
Pišite nam na
ordinacija@drtabakov.rs