Dr Aleksandra Tabakov

Beta blokatori (Propranolol®, Presolol® , Prinorm®, Byol®, Concor®, Dilatrend®

Beta blokatori (Propranolol®, Presolol® , Prinorm®, Byol®, Concor®, Dilatrend®) su lekovi koji blokiraju efekte adrenalina na receptore širom našeg organizma. Neki od njih deluju samo na srce i specifične enzime regulišući tako srčanu frekvencu i krvni pritisak. Drugi nisu tako selektivni, pa osim usporavanja rada srca i smanjenja pritiska, deluju, na primer, i na glatke mišiće disajnih puteva. Oni se tada kontrahuju, a protok vazduha kroz disajne puteve se značajno smanji.

Zbog toga, pacijentima koji boluju od astme ili onima koji su iskusili spazam disajnih puteva zbog hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), ne smemo davati neselektivne beta blokatore, već samo one koji ciljano, selektivno deluju na srce (kardioselektivni – Presolol® , Prinorm®, Concor®).

Iako i kardioselektivni beta blokatori mogu delovati nepovoljno na plućnu funkciju ako se daju u visokim dozama, pacijenti koji imaju indikaciju za beta blokatore svakako treba da ih dobiju, jer mnogi pacijenti koji pate od HOBP-a imaju brojne kardiovaskularne komplikacije, a rizik od eventualnog pogoršanja plućne funkcije mnogo je manji od koristi za njihov kardiovaskularni sistem.
Neželjene efekte lekova uvek treba “izvagati” sa benefitom koji donose. Beta blokatori imaju mnogo dobrih lica kad se pravilno odaberu i lek i pacijent kome se daju, i kada lekar pomno prati efekte primenjene terapije.

Dobro zdravlje i lekara kome verujete Vam želi Ordinacija Dr Aleksandra Tabakov iz Zrenjanina 🙂