Dr Aleksandra Tabakov

TEMPERATURA U Covid-19 INFEKCIJI

TEMPERATURA U Covid-19 INFEKCIJI

 

Studije kažu da oko 80% pacijenata sa Covid-19 infekcijom u nekom trenutku bolesti ima povišenu telesnu temperaturu (TT). Ona, sama po sebi, nije predznak nepovoljnog toka bolesti i tipično traje 5-7 dana, smenjujući se sa periodima normalne TT.
Ono što treba da nas brine su:
> Uporne TT iznad 38 -38.5 stepeni koje se lekovima na kratko spuste, pa se vrate na visoke vrednosti
> povišene TT koje traju duže od 7 dana

> povišene TT koje nestanu na dva ili tri dana, a zatim se vrate, obično u višim vrednostima nego ranije.

 

Veza između povišene TT i lab. nalaza:
Smatra se da buran imuni odgovor organizma nekih pacijenata, tzv. citokinska oluja, nastaje između 5 i 7 dana bolesti, ređe i ranije. To je snažan odgovor imuniteta, praćen visokom temperaturom, koji šteti našem organizmu i često je udružen sa nepovoljnim ishodom. Skok parametara zapaljenja u krvi u to vreme – CRP-a, LDH-a, feritina, D-dimera i interleukina 6 zato treba posebno pratiti, kako bi se na vreme uvela terapija koja će ‘primiriti’ imunitet, npr. kortikosteroidna terapija. Praćenje laboratorijskih nalaza pacijenata čiji paterni povišene TT spadaju od neke od tri rizične grupe, zato je od ključne važnosti.
Generalno gledajući, Covid pneumonija može se javiti i bez povišene telesne temperature, naročito kod izrazito starih, male dece ili osoba oslabljenog imuniteta (hemioterapija, HIV pacijenti, terapije koje smanjuju imuni odgovor,…) Kod ovih pacijenata, odsustvo povišene TT ne znači i blag tok bolesti. Treba biti posebno oprezan sa preterano sniženom TT kod ovakvih grupa, jer ona označava nemogućnost organizma da se bori sa infekcijom.
U zaključku, pomno praćenje pacijenata – saturacije kiseonika, temperature, frekvencije srca, frekvencije disanja, slušanje pluća, promptna realizacija analiza krvi i snimanje pluća u skladu sa nalazima najbolji je put ka izlečenju, kao i mirovanje, hidratacija i pridržavanje saveta lekara.
 
U tom smislu, želimo vam lekara kome verujete i koji vam veruje i, naravno, dobro zdravlje🍀❤️
Vaša Ordinacija