Dr Aleksandra Tabakov

Glavobolja pogoršava lekovima protiv glavobolje?

Preterana upotreba lekova protiv glavobolje može, paradoksalno, povećati učestalost i intenzitet bolnih senzacija u glavi.

Kriterijumi za dijagnozu glavobolje provocirane neadekvatnom upotrebom lekova su:

– Prisustvo bola 15 ili više dana u mesecu kod pacijenta kome je prethodno dijagnostikovana migrena ili druga vrsta primarne glavobolje (glavobolje koja nije uzrokovana drugom bolešću – tumorima, itd.)

– Upotreba Paracetamola, Aspirina, Brufena, Nalgesina, Diklofena 15 ili više dana u mesecu tokom > 3 meseca ili upotreba kombinovanih analgetika, npr. Caffetina, Amigrena, opioidnih analgetika ili lekova iz grupe triptana (Imigran, Trecar) 10 ili više dana u mesecu tokom >3 meseca.

– Odsustvo kriterijuma za dijagnozu druge vrste glavobolje.

Mehanizmi nastanka ovakvih glavobolja su kompleksni, a načini lečenja raznovrsni i terapiju uvek određuje lekar specijalista.

U našoj zemlji postoje brojni centri za glavobolju i bol u glavi ne treba prihvatiti kao nešto “sa čim mora da se živi”.

Ono što uvek moramo imati na umu je da više lekova ne znači i manje bola, bar ne kad su glavobolje u pitanju.

Vaša Ordinacija🧡