Dr Aleksandra Tabakov

ŠTA PACIJENT DOBIJA DOLASKOM NA SAVETOVANJE O LEKOVIMA?

Svaki lekar specijalista zna kako da propiše terapiju na pravilan način. Koji su onda benefiti odlaska kod kliničkog farmakologa, specijaliste koji se bavi samo lekovima?

– SVEOBUHVATAN PRISTUP
Farmakolog će sagledati terapiju koju ste dobili od različitih lekara

– POSVEĆENOST DETALJIMA
Dobićete detaljne informacije o željenim i neželjenim efektima terapije, o njenom trajanju, načinu delovanja lekova, međusobnim interakcijama

– PERSONALIZOVANI TRETMAN
Terapija će biti prilagođena Vašim potrebama (prema funkciji jetre i bubrega, brzini metabolisanja lekova, dijeti i dr.)

– NADZOR TOKOM LEČENJA
Bićete upućeni na analize koje je potrebno realizovati kako bi se izbegli ili na vreme uočili neželjeni efekti

-INFORMISANJE O OPCIJAMA LEČENJA U INOSTRANSTVU

Zakažite svoj termin
Vaša Ordinacija