Dr Aleksandra Tabakov

HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA – zarazna bolest o kojoj nedovoljno brinemo

Procenjuje se da je Helicobacter pylori infekcija prisutna kod više od 50% populacije još od detinjstva. Međutim, samo oko 10% zaraženih ima simptome ove bolesti.

Bakterija u želucu proizvodi specifične enzime koji je štite od želudačne kiseline i, umnožavajući se, oštećuje sluznicu želuca, prouzrokujući njenu upalu ili ranu na njoj (čir želuca). Nelečena, ova infekcija može izazvati i karcinom.

Bakterija se nalazi u pljuvački, naslagama na zubima i stolici obolelog, tako da zaraženi može zaraziti i druge.

Lečenje se svodi na kombinacije bar dva antibiotika sa lekovima koji umanjuju lučenje želudačne kiseline, a terapijske šeme traju od 7 do 14 dana. Procenat uspešnosti izlečenja je od oko 55% do oko 85%, a bakterije su kod velikog broja pacijenata otporne na lekove prvog izbora, pa je lečenje često mučno i dugotrajno.

Zbog velikog broja lekova koje pacijent mora da uzima, na evropskom i američkom tržištu postoje kombinacije 3 ili 4 leka u jednoj kapsuli (Pylera®, Prevpac®, Talicia®, Voquezna®), ali njihova cena je izuzetno visoka i pacijentima su često nedostupni.

Od izuzetnog je značaja da se oboleli pridržava odgovarajuće ishrane – treba izbegavati kafu, crni čaj, gazirana pića, alkohol, začinjenu hranu, uzimati dosta tečnosti, svežeg voća (naročito citrusnog) i povrća i dr.

Dobro zdravlje vam želi
Ordinacija “dr Aleksandra Tabakov”