Dr Aleksandra Tabakov

KO TREBA DA UZIMA ASPIRIN (Cardiopirin®, Aspirin protect®) PREVENTIVNO?

Osobe koje su imale srčani ili moždani udar, koje imaju ugrađen stent ili su bile podvrgnute by-pass operaciji, treba da uzimaju acetilsalicilnu kiselinu u niskim dozama (75-325 mg) kako bi prevenirale ponovne kardiovaskularne (KV) događaje.
A kakve su preporuke za one koji ne spadaju u ovu grupu?
1. Pacijenti stariji od 70 godina ne treba da uzimaju Aspirin preventivno jer rizik od krvarenja premašuje benefit ovog leka. Takođe, antiagregantni efekti Aspirina slabiji su kod pacijenata starijih od 75 godina.
2. Pacijenti starosti od 40 do 70 godina koji imaju visok 10-godišnji za rizik za razvoj neželjenih KV događaja (>10%) mogu preventivno da uzimaju Aspirin pod uslovom da imaju nizak rizik od krvarenja (rizik predstavlja prethodno krvarenje iz digestivnog trakta, čir želuca ili dvanaestopalačnog creva ili upotreba antikoagulantnih lekova, kortikosteroida odnosno antizapaljenjskih lekova iz NSAIL grupe – ibuprofen, diklofenak i dr.).
Desetogodišnji KV rizik lako se može izračunati kalkulatorima dostupnim i na internetu, na primer: https://www.cvdcheck.org.au/calculator. Ipak, konačnu odluku o započinjanju terapije mora doneti lekar. Pušenje, šećerna bolest, povišen krvni pritisak i masnoće u krvi samo su neki od faktora koje će lekar uzeti u obzir vagajući, za svakog pacijenta ponaosob, benefite i rizike terapije niskim dozama Aspirina.
Aspirin nikada ne treba uzimati “preventivno” na svoju ruku.

Dobro zdravlje vam želi
Ordinacija “Dr Aleksandra Tabakov”